Recent verscheen er een alarmerend artikel in een regionale krant over (het ontbreken van) veiligheid bij sportaccommodaties in een toch behoorlijk grote gemeente. Het ging onder meer over het niet adequaat toepassen van instructies bij een brand in een gemeentelijke sportaccommodatie. Deze specifieke situatie leidde gelukkig niet tot persoonlijke ongelukken, maar dat kwam niet door deskundig optreden. Nader onderzoek door de journalist bracht hem tot de conclusie dat hier geen sprake was van een toevallig en eenmalig incident, maar dat naar de mening van de journalist er meer aan schortte en gesproken kon worden van een meer structureel probleem. Hopelijk is dit (wederom) een wake up call voor meer organisaties (gemeenten, sportbonden, evenementenorganisaties en gebruikers) om het veiligheidsbeleid nog eens goed tegen het licht te houden.

Bij onze risicoanalyses is dit steeds een zeer belangrijk onderwerp. Er gebeuren nog altijd te veel incidenten, gelukkig het merendeel zonder grote persoonlijke ongelukken. Het verlenen van vergunningen voor evenementen is de afgelopen jaren wel meer en meer gebonden aan strengere voorwaarden. Maar verantwoordelijken zouden zich toch een aantal vragen moeten stellen zoals:

1)         Hoe actueel is ons veiligheidsbeleid?

2)         Hoe actueel, leesbaar en met name volledig zijn onze handleidingen voor de verantwoordelijke functionarissen voor het beheer van accommodaties en organisaties van evenementen?

3)         Hebben we een crisisplan en is dat actueel?

4)         Worden er periodiek crisisoefeningen gehouden en worden deze goed geëvalueerd?

5)         Worden er met relevante personen trainingen en awareness-sessies gehouden?

6)         Vinden er regelmatig inspecties plaats?

7)         Worden er steekproefsgewijs controles gedaan op naleving van de meest basale richtlijnen?

Wetende dat slechts een beperkt deel van de incidenten de pers haalt, dan is het totaal aantal incidenten nog altijd erg groot. Daarom is het tijd voor een check. U wilt toch ook niet dat uw beleid wordt gekarakteriseerd als ‘an accident waiting to happen’?