“Risk en Sport” bestaat uit een drie zeer ervaren vakmensen, met een breed netwerk en een al even breed kennisveld. Onze ervaring hebben wij onder meer opgedaan in het internationale bedrijfsleven, de financiële wereld en als bestuurder bij grote sportorganisaties. Met onze verschillende achtergronden, invalshoeken en competenties vormen wij een betrouwbare en deskundige drie-eenheid. Bij ons geldt bovendien: what you see is what you get. Wij vormen een platte organisatie, zónder grote overhead, en doen al het werk zélf.

Berry Debrauwer (1952) 

Vele jaren actief sporter geweest als voetballer en atleet. Daarnaast heel wat jaren in verschillende rollen actief geweest binnen de sport: van bestuurder tot in de organisatie van loopevenementen en van ploegleider tot sponsorwerver. Momenteel ben ik bestuurder van een stichting die een grote sportaccommodatie beheert en exploiteert. Mijn kennis en ervaring met risicomanagement heb ik met name opgedaan in de beleggingswereld, door het daadwerkelijk met beleggingsportefeuilles omgaan én in verschillende leidinggevende rollen. Bij beleggen is goed risicomanagement cruciaal. Ik ben ook verantwoordelijk geweest voor het risicomanagement (operationele en marktrisico’s) van een financiële instelling. Ook ben ik lid en voorzitter geweest van de riskcommissie van een beroepsorganisatie. Nu ben ik nog actief als bestuurder en toezichthouder van pensioenfondsen, vaak betrokken bij of verantwoordelijk voor het risicomanagement. Motivatie en gedrevenheid zijn in alles wat ik doe mijn belangrijkste persoonlijke assets. Als partner in Risk en Sport komen mijn passie voor sport en kennis en ervaring met risicomanagement en besturen optimaal samen.

Bert Oostdam (1957)

Recreatief sporter en allround financieel, pensioen- en risicomanagement-professional, met ruim 40 jaar internationale ervaring. In mijn financiële managementposities bij de wereldwijde Provimi groep was er ook de verantwoording voor de verzekeringsportefeuille. Dat leidde tot de gedachte: “Zorg er voor dat je die verzekering niet nodig hebt”. De studie Register Risicomanagement (RRM) was een logische volgende stap. Zo kreeg ik de mogelijkheid te specialiseren in Risicomanagement en de positie van corporate risicomanager. Verantwoordelijk voor het verbeteren van beheersings-maatregelen in samenwerking met verschillende disciplines uit alle lagen van de organisatie, risico-inventarisaties, de opzet en onderhoud van wereldwijde verzekeringsprogramma’s, het opzetten en leiden van een eigen interne verzekeringsmaatschappij, de ontwikkeling en uitrol van een standaard voor continuïteitsplannen en het helpen oplossen van incidenten. De breed opgedane ervaring benadrukte weer eens dat risicomanagement begint met risicobewust zijn. Steun en het goede voorbeeld vanuit de top van de organisatie zijn dan essentieel. Door mijn achtergrond kan ik ook de financiële consequenties van risico’s goed inschatten en inzichtelijk maken. Ik heb mij ook beziggehouden met pensioenen, onder andere in het bestuur van ondernemingspensioenfondsen. Ook daar is risicomanagement belangrijk. Met mijn eigen bedrijf Oostdam-Advies ben ik lid van het intern toezicht bij verschillende pensioenfondsen en adviseer ik bedrijven en instellingen op het gebied van risicomanagement. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief voor het Genootschap voor Risicomanagement en lid van de International Employee Benefit Association en de Vereniging Intern Toezicht Pensioenfondsen. Mijn voornaamste motto’s zijn: ‘Doe de goede dingen en doe die goed’ en ‘Maak jezelf niet kansloos’. Dat laatste geldt nadrukkelijk voor risicomanagement.