Een goed risicomanagement is gewenst en ook toepasbaar voor iedere organisatie. Het draait in de basis om het identificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s. Wij kunnen u met “Risk en Sport” op al deze vlakken van dienst zijn. Denk daarbij aan het uitvoeren van risico-inventarisaties en -analyses, het begeleiden van self-assessments. De analyse –fase wordt gevolgd door het vaststellen van beheersmaatregelen om het risico af te wenden of te verkleinen.

Wij onderkennen dat niet iedere sportorganisatie zich bewust is van alle risico’s en met name hun gevolgen.. De risico’s zijn ook niet voor elke organisatie dezelfde. Ook is de risicobereidheid per instelling verschillend. Daarom zetten wij graag in op bewustwording, zowel in cultuur als in gedrag. Wij doen dat niet door bestuurders bij de hand te nemen, maar gaan voor het structureren van het risico-denken en de daarmee gepaard gaande houding. Dat doen we door samen met de organisatie een aantal stappen te doorlopen. Alles begint met een goede voorbereiding: het kennismaken met de organisatie en het verzamelen van alle relevante informatie. Daarna volgt de inventarisatie: de risicohouding en risicobereidheid vaststellen en het benoemen en inschatten van risico’s. Deze worden vervolgens gerangschikt en er worden prioriteiten gesteld. De volgende stap is het vermijden en verminderen van risico’s. Wanneer zich dan toch een risico voordoet, is het zaak de gevolgen te beperken. Het financieren van risico’s die niét of maar beperkt gedragen kunnen worden, vraagt eveneens aandacht. Wie draait er op voor de kosten? Slechts een beperkt aantal risico’s is verzekerbaar.

En dan vraagt het gehele proces ook nog eens om periodieke updates. Het betreft immers een continue proces. Het gaat om Integraal Risicomanagement.

“Risk en Sport” kan al deze stappen met een organisatie doorlopen, ongeacht of het nu om een sportbond, een gemeentelijk sportbedrijf, een sportservice of andere organisatie gaat. Daarbij wordt altijd advies op maat verleend, onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar.