Inmiddels is het bijna 5 jaar geleden, dat wij na enkele gesprekken besloten te starten met Risk en Sport. Wij zagen dat risicomanagement vaak ad-hoc werd toegepast maar in de regel niet gestructureerd en zichtbaar in de bedrijfsvoering werd opgenomen.

In de afgelopen 5 jaar hebben wij via nieuwsbrieven en onze website in 48 artikelen onze observaties gedeeld met onze relaties en geïnteresseerden. Terugkijkend ging dat vooral over de volgende onderwerpen:

Risicomanagement

Uiteraard schreven wij, vaak getriggerd door de actualiteit, over risicomanagement voor sportorganisaties. Over het waarom en het hoe. Het gezamenlijke doel van bonden, verenigingen en atleten is het behalen van goede prestaties. Een goede risico-inventarisatie met beheersmaatregelen en controle helpt die doelen te behalen. Dit is enerzijds een verantwoordelijkheid van directie en bestuur, maar ook het intern toezicht, zoals een Raad van Toezicht of ledenraad, heeft hier een belangrijke rol. Besturen is het maken van keuzes. Die keuzes moeten wel worden onderbouwd door een goede risicoanalyse. Welke risico’s kan en wil de organisatie dragen?

Covid

We kunnen er niet omheen. Covid had een grote impact op de samenleving en dus ook op de sport. Vol verbazing keken wij naar enkele sportbestuurders, die vonden dat voor (hun) sport uitzonderingen moesten worden gemaakt. Wij zagen ook andere prioriteiten in Nederland. Met zoveel verschillende meningen en belangen riepen wij op tot het volgen van maatregelen voor iedereen. Ook wij hadden dit natuurlijk niet voorzien, maar het niet kunnen doorgaan van evenementen en wedstrijden door externe oorzaken stond al wel op onze checklist.

Integriteit en ongewenst gedrag

Regelmatig in het nieuws en voor Risk en Sport ook een standaard onderwerp dat wij bij een risico-inventarisatie bespreken. Wij steunen de vele initiatieven om te verbeteren maar zien ook dat de (vaak hoge) financiële beloning bij succes een prikkel kan zijn om nét even iets verder te gaan. Media hebben direct een oordeel bij een beschuldiging van iemand, die niet de kans krijgt zich daartegen te verdedigen. Wij riepen op het oordelen over te laten aan het Instituut Sportrechtspraak en/of de rechter.

Eveneens ongewenst is het gedrag van groepen supporters, een probleem dat te lang nooit echt is aangepast. Waarom lukt dat in andere landen wel? Hoe lang accepteren wij nog dat er zoveel publieke middelen moeten worden aangewend om een sportwedstrijd met publiek doorgang te laten vinden?

Accommodaties

Wij schreven over de verzelfstandiging van (gemeentelijke) sportaccommodaties en de dekking van operationele kosten en investeringen. Deze accommodaties worden veelal door verschillende partijen voor verschillende activiteiten gebruikt. Wij vragen ons onder meer af hoe de fysieke veiligheid is gewaarborgd en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wil je de artikelen nog eens nalezen? Ze staan allemaal op www.riskensport.nl.

Natuurlijk gaan wij door met het delen van onze visie en zijn wij graag beschikbaar om in gesprek te gaan over