Vaak lukt het besturen van instellingen of verenigingen niet om de plannen voor nieuwe of verbeterde accommodaties als sporthallen, kleedkamers of kantines te realiseren omdat de financiering daarvan niet rondkomt. Banken willen die financiering vaak niet of slechts tegen een hoge rente verstrekken. De gemeente is niet altijd in staat om te ondersteunen of heeft wat langer de tijd nodig voor een zorgvuldige afweging. Dat begrijpen wij. Het gaat immers over gemeenschapsgeld.

Onlangs hadden wij van “Risk en Sport” een goed gesprek met Rein Raaijmakers en Bram Heijnsbroek van Maatschappelijk Financieren, een organisatie die zich specialiseert in de financiering van maatschappelijk vastgoed. Dat doen zij voor instellingen in  het onderwijs, de zorg maar vooral voor de breedtesport. Kijk maar eens op www.maatschappelijk-financieren.nl.  Door middel van het opstellen van een financiële businesscase beoordelen zij allereerst of een project haalbaar is. Met een gestructureerde aanpak werken zij met alle betrokken partijen samen om te komen tot een verantwoorde financiering door leningen op basis van een gemeentegarantie.  Daarnaast is ook risicobeheersing belangrijk, zodat de vereniging voldoende weerbaar is en blijft om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en eventueel toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daar kunnen wij van “Risk en Sport” dan weer bij helpen.