Het Mulier Instituut heeft weer een interessante factsheet gepubliceerd over verzelfstandiging en privatisering door gemeenten van sportaccommodaties 1).

Er is de afgelopen collegeperiode (2014-2018) veel beweging geweest aan dat front. Verschillende varianten zijn daarbij de revue gepasseerd zoals volledige privatisering of alleen op afstand zetten van exploitatie en beheer. Wij, Risk en Sport, zijn benieuwd of er bij de besluitvorming uitgebreide risico-analyses zijn gemaakt en wat die voor risicobeelden hebben opgeleverd. Zijn de uitgangspunten op basis waarvan de besluiten dienden te worden genomen, helder geformuleerd en is de al dan niet uitgevoerde risico-analyse daarop gebaseerd? Voor al die gemeenten die hier nog stappen willen gaan maken adviseren wij grondige risico-analyses te doen. Datzelfde adviseren wij zeker ook alle verenigingen, die hierbij betrokken worden.

1)         Schadenberg, B. & Eldert, P. van (2020).

Verzelfstandiging en privatisering van sportaccommodaties.

Utrecht: Mulier Instituut.