Je zult in deze periode maar sportbestuurder zijn. Volksgezondheid staat, buiten kijf, op nummer 1 om het coronavirus beheersbaar te houden. Nu een versoepeling van de maatregelen mogelijk lijkt, wordt ruimte gecreëerd. Uiteraard omgeven met richtlijnen vanuit de Rijksoverheid (RIVM), de noodverordeningen van de Veiligheidsrisico’s, de aanwijzingen vanuit Vereniging Sport en Gemeenten en, uiteraard ook, NOC*NSF als basis voor de meer specifieke sporttakgerichte protocollen.

Een ware lappendeken ontvouwt zich voor uw ogen. En niet in de laatste plaats de maatschappelijke discussie over de redelijkheid en billijkheid van in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Waarom zal ik lid blijven van die club? Betrek daarbij de sportieve, de sociale en de bedrijfseconomische componenten. Echter, een activiteit of evenement met slechts een beperkt aantal deelnemers en zonder publiek voelt nog verre van ‘normaal’. Activiteiten tegen méér kosten en minder inkomsten zullen voor de korte termijn het resultaat zijn. Voeg daarbij als laatste nog de interpretatie van de hele protocollendeken en de mate van handhaafbaarheid hiervan.

Geen sinecure voor een eenvoudig sportbestuurder. Maar één ding staat vast. De sport zal altijd overleven! Ook deze crisis dus, met wellicht een aantal aanpassingen. Juist dan is het verstandig de risico’s nog eens goed in kaart te brengen en de nodige beheersmaatregelen te formuleren. Dan overleeft niet alleen uw zo geliefde sport maar met een grotere kans óók uw sportorganisatie. Risk en Sport wil daar best eens over meedenken.