Wij vragen ons iets af. Daarbij worden we getriggerd door een recente situatie in onze praktijk. Maken sportorganisaties of – verenigingen een integriteitsrisico-analyse als een bestuurder of leidinggevende, naast zijn huidige functie, een nieuwe functie aanvaardt bij een andere sportorganisatie of vereniging in dezelfde regio of plaats? Zo ja, wat levert een dergelijke analyse dan op inzake het risico van potentiele belangenverstrengeling en tijdsbesteding? Het gaat hier niet om integriteit van personen ter discussie te stellen, maar om de bestuurlijke verantwoordelijkheid om zowel periodiek maar zeker in dit soort specifieke situaties een risicoanalyse te doen. Waarom zou je in gedragscodes niet opnemen dat het aanvaarden van een nevenfunctie altijd besproken wordt met het bestuur? Dat dringende advies geven wij in dit soort gevallen graag mee.