Recentelijk lazen wij weer een artikel over een sportbond, waarbij de situatie binnen drie jaar draaide van een financieel gezonde bond tot een organisatie die tot een ingrijpende reorganisatie moest overgaan om de toekomst veilig te stellen. Het zou arrogant van ons zijn om inhoudelijk veel over deze specifieke casus te zeggen en met de vinger te gaan wijzen, maar we zijn wel zo vrij om toch weer eens te benadrukken wat risicomanagement kan betekenen om de waarschijnlijkheid en impact te reduceren. Het is een illusie om daarbij te verwachten dat alle ellende voorkomen kan worden. De ‘zwarte zwanen’ zijn hier niet uitgestorven. 

 Drie zaken zijn naar onze mening relevant: 

1) De meest voor de hand liggende en ook in de praktijk vaak toegepaste, is de risico-analyse. Waar zitten de belangrijkste risico’s in de organisatie? Wat doe ik eraan om te voorkomen dat ze echt een bedreiging voor de continuïteit zijn? Helaas moeten we constateren dat de risico-analyse bij veel (sport)organisaties weliswaar voorkomt, maar geen structureel karakter heeft en niet geïntegreerd is in de managementprocessen. Daarmee kan deze dus ook niet voldoende effectief zijn. 

2) Het formuleren van Key Risk Indicators (KRI’s). Bepaal voor belangrijke risico’s indicatoren, die een vroegtijdig signaal afgeven wanneer deze risico’s zich in de verkeerde richting ontwikkelen. Wij zien een uitgebreide sets KRI’s in onze praktijk nog maar zelden gebruikt worden. 

3) Scenario-analyses. Bedenk een aantal scenario’s, bijvoorbeeld op basis van maatschappelijke trends voor je (sport)organisatie. Vraag je af hoe realistisch ze zijn en wat dat betekent voor te ondernemen acties. Zorg dat er in elk geval een worst case scenario bij zit. 

Met deze summier beschreven tools hopen we u aan het denken te zetten. Goed georganiseerd risicomanagement maakt de organisatie weerbaar en flexibel en helpt kansen te benutten!