Ongewenst gedrag, of dat nu discriminatie, vernedering, mishandeling, seksueel of op andere wijze is, valt niet te tolereren. Dit moet hard worden aangepakt. Wij kennen in Nederland het Instituut Sport Rechtspraak. Dat vormt een gedegen oordeel, op basis van de reglementen van de bonden en vereniging na hoor- en wederhoor van partijen. Daarop volgt al dan niet een berisping, schorsing, royement of een verbod om als bestuurder, coach, begeleider actief te zijn in de betreffende sport. Beroep tegen die uitspraak is mogelijk.

Daarnaast kennen wij het strafrecht. Als sprake is van mogelijk strafbare feiten kan een slachtoffer aangifte doen bij de politie. Het is dan aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er aanleiding is tot vervolging. Het is dan aan de rechter om een oordeel te vellen.

Helaas zien wij de media voor rechter spelen. Te vaak zien wij dat betrokkenen of hun naaste omgeving bovenstaande maatregelen niet afwachten maar via sociale media al dan niet terechte beschuldigingen naar buiten brengen. Reguliere media nemen dit snel over. Het staat dan in artikelen op de digitale voorpagina van kranten en ’s avonds zitten alle talkshows vol met ‘deskundigen’ (en dat ben je al snel) om alvast een oordeel te vellen.

Kan de beschuldigde zich dan nog op een faire wijze verdedigen? De reputatieschade voor hem/haar is immers al aangericht. Dan moet het ISR of de rechter nog in actie komen. Wij zouden graag zien dat de redacties van de verschillende media wat terughoudender zijn en meer nuancering aanbrengen. Dat ze dus niet de ‘deskundigen’ uitnodigen om de voor de kijkcijfers gewenste uitspraken te doen.

Laten wij het oordelen overlaten aan de daartoe aangewezen instanties. Het zal duidelijk zijn dat wanneer Risk en Sport voor een organisatie een risico-analyse uitvoert dit onderwerp ook uitvoerig aan de orde komt. Om de risico’s in te schatten en beheersmaatregelen te bespreken, om zo een bijdrage te leveren aan een veilig klimaat voor alle betrokkenen en het voorkomen van onnodige reputatieschade aan organisaties.