In januari 2022 schreven wij al een cynisch stukje over het gedrag van supporters binnen en buiten het stadion. Kijk nog maar eens op onze website (www.riskensport.nl).  Wij pleitten er toen al voor om strengere maatregelen te nemen, zoals puntenaftrek en wedstrijden zonder publiek. De financiële schade moeten clubs en bond dan maar zien te verhalen op de daders. 

Ook spelers en trainers dragen bij aan een opgefokte sfeer. Spelers met een veel te groot ego, die bij het minste of geringste op de grond gaan liggen, de scheidsrechter belagen die toch echt een kaart moet trekken en het haantjesgevecht tegen de tegenstander beginnen. Ook de coaches leveren een bijdrage door te keer te gaan tegen de arbitrage omdat zij van 60 meter kunnen zien dat 2 meter buitenspel toch echt geen buitenspel was. Dat opgefokte gedrag wordt door ‘supporters’ direct overgenomen. 

De laatste bekerfinale in het voetbal was van dat alles een triest voorbeeld: meer gele kaarten dan doelpogingen en een stadion dat met veel schade achterblijft. 

De (internationale) bond straft en legt boetes op. Enkele Nederlandse clubs hebben intussen al een vermogen betaald aan boetes voor het gedrag van hun ‘supporters’. Geld dat beter besteed had kunnen worden aan de sportieve prestaties van de club of aan maatschappelijke projecten, zoals het faciliteren van sporten voor kansarme kinderen. 

De goedwillende bezoekers worden als excuus gebruikt om geen harde maatregelen te hoeven nemen. Wel zien wij soms netten voor de tribune. Maar dat is het beperken van de gevolgen zónder de oorzaak aan te pakken. Er worden geen effectieve risicomaatregelen genomen. Waarom lukt het in andere landen (Engeland, Spanje) wel om misgedragingen tot een minimum te beperken?   

Buiten het stadion ligt de verantwoordelijkheid voor het gedrag natuurlijk in eerste instantie bij de ‘supporters’ zelf. Daarna is het aan politie en burgemeester. Wij vroegen ons vorig jaar ook af of het fair is dat zo’n groot deel van de kostbare capaciteit van politie en hulpdiensten moet worden gereserveerd om ‘supporters’ van en naar het stadion te begeleiden. Nu is er (eindelijk) een burgemeester die na een incident maatregelen neemt. En terecht! De plaatselijke club mag bij thuiswedstrijden geen supporters van de tegenpartij ontvangen. Het Algemeen Dagblad publiceerde er een groot artikel over. 

Als verwacht volgt er protest van bond en clubs, maar ontbreekt opnieuw een zichtbare bijdrage aan de oplossing van het probleem. Net als de vorige keren vallen clubbestuurders, bond en de politiek over elkaar heen om strenge maatregelen aan te kondigen. Langdurige stadionverboden worden genoemd. Zonder meldplicht blijken die gemakkelijk te omzeilen. 

Wij hopen, maar verwachten niet, dat er op korte termijn veel zal veranderen.