Sportbonden moeten (nog) meer dan nu aan de slag met de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, zo vindt NOC/NSF. Daarom wordt de beschikbaarheid van topsportbudgetten gekoppeld aan het hebben van een integriteitsplan door een bond.

Risk en Sport ondersteunt deze maatregel van harte, maar is ook benieuwd hoe dit in de praktijk wordt toegepast. NOC/NSF stelt de nodige eisen aan de plannen en gaat deze goed monitoren.  NOC/NSF biedt voldoende informatie over dit onderwerp aan op haar website, maar Risk en Sport fronst toch de wenkbrauwen als we lezen dat de hoge ambities die NOC/NSF de afgelopen jaren heeft gehad met betrekking tot topsportprestaties, niet moeten worden bijgesteld. Dat dit niet bijt met het streven naar een veiliger topsportklimaat, zeker in die sporten waar veel succes zich vertaalt in financiële rijkdom. Dat blijft naar onze mening wringen. De ervaringen uit het bedrijfsleven en de financiële sector mogen hiervoor als bewijs dienen. Ongezonde prikkels als hoge beloningen en enorme bonussen verwaterden hier de effecten van mooie gedragscodes, awareness sessies en dergelijke. Integriteitsplannen en awareness trainingen gaan dus niet effectief zijn als risicobeheersingsmaatregel (om maar weer vanuit het perspectief van Risk en Sport te redeneren), wanneer niet ook iets gedaan wordt aan de perverse (belonings-)prikkels, die nu eenmaal ook in de sportwereld hun intrede hebben gedaan. Nogmaals, om misverstanden te voorkomen: wij zijn vóór de plannen van NOC/NSF, maar er moet meer gebeuren dan dat. Pak ook de wortel van het kwaad aan! Daarvoor kan het wel eens wel eens nodig zijn om je ambities bij te stellen. Wat dat betreft is het leven van een risicomanager gemakkelijk en overzichtelijk. Die zegt tegen zijn bestuur: heb je hoge ambities dan introduceer je hoge risico’s, die je maar ten dele wegneemt met maatregelen. Dus wat is je risicobereidheid? Zeg niet achteraf dat je er alles aan gedaan hebt om het te voorkomen!