Na de laatste persconferentie van het kabinet zijn de coronaregels weer verder versoepeld.

Veel grote sportevenementen kunnen weer met publiek plaatsvinden. Stadions stromen dan ook weer vol.  Het zeer geringe aantal besmettingen na de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort, waar dagelijks ruim 70.000 toeschouwers bij waren, laat zien dat ook dergelijke massale evenementen met Testen voor Toegang en een goede controle mogelijk zijn. Daar zullen veel verenigingen blij mee zijn. Ook de sportkantines mogen weer open, zij het dat voor de toegang daar een QR-code nodig is.

Naast de derde helft en de gezelligheid van leden die elkaar eindelijk weer kunnen spreken, is dit ook voor de penningmeester van belang. De omzet van de kantine is immers vaak een belangrijke bron van inkomsten voor een verenging. Dan is alleen de vraag hoe de toegang tot de kantine geregeld én gecontroleerd gaat worden. Zet je iemand aan de deur? Hoe ga je om mensen die denken dat de regels niet voor hen gelden? Wanneer iedereen een beetje meewerkt en zich aan de regels houdt, gaat ook deze beperking wel weer voorbij.

Nu sportorganisaties en verenigingen de draad weer oppakken is het natuurlijk wel zinvol voor besturen en de toezichthoudende organen om na te gaan hoe weerbaar de vereniging of organisatie eigenlijk is: zowel bij kleine als grote tegenslagen, sportief of financieel, bij incidenten binnen de eigen organisatie of met een oorzaak van buitenaf. Een risico-inventarisatie verschaft dan de inzichten, waarmee de bestaande beheersing en weerbaarheid verder kunnen worden verbeterd. Het spreekt voor zich dat wij van “Risk en Sport” u daar graag bij helpen!