Zoals al vaker benadrukt is de missie van “Risk en Sport” de volgende: Het bevorderen van het risicobewustzijn van sportorganisaties en daarmee het leveren van een bijdrage aan een duurzame en gezonde ontwikkeling van de sport in Nederland. 

We constateren nog steeds dat niet expliciet zichtbaar is hoeveel sportbonden nu daadwerkelijk aan risicomanagement doen. Er wordt niet openlijk verantwoording hierover afgelegd. Ongetwijfeld zullen we in onze permanente marktverkenning zaken over het hoofd zien, maar we komen het nog weinig tegen. De KNGU is in ieder geval een goed voorbeeld van hoe het wél; kan. Op pagina 9 en 10 van het jaarverslag over 2020 wordt uitgebreid aandacht besteed aan risico’s en ook aangegeven dat risicobeheer een onderdeel van de organisatie-opzet is geworden. Doet ook hier een goed voorbeeld volgen? Wij hopen het!