In nummer 33 van opinieweekblad De Groene Amsterdammer (verschenen op 18 augustus 2021) stond een artikel met als titel ‘Vingers in de kas’, over frauderende penningmeesters bij verenigingen en stichtingen. Hoewel het artikel niet alleen ging over sportverenigingen, maar over stichtingen en verenigingen in allerlei sectoren, staan in de door De Groene aangelegde database ook veel  sportverenigingen. Wat het artikel ook duidelijk maakt: de database die de journalisten hebben aangelegd bevat maar een deel van de fraudegevallen.

“Risk en Sport” zou “Risk en Sport” niet zijn als wij hier niet even bij zou blijven stilstaan. We zijn ervan overtuigd dat (sport)bestuurders zich ervan bewust zijn dat fraude door penningmeesters of andere betrokkenen bij de financiële stromen een risico is. Dat is de essentie niet van  risicomanagement. De essentie is: wat doe je met dit risico (en andere risico’s)? Welke maatregelen neem je om dit risico te beheersen en nog belangrijker: hoe bewaak je dat de genomen maatregelen effectief zijn en blijven?  Periodieke controles zijn een ‘must’. Daarnaast is het raadzaam om meerdere beheersmaatregelen te nemen. Fraude is dan nog maar het topje van de ijsberg. Hoeveel geld lekt er niet weg , doordat er geen goede debiteurencontrole is?  Hoeveel geld lekt er niet weg omdat facturen niet worden verstuurd, omdat afspraken bijvoorbeeld over verhuur van accommodaties en van apparatuur niet goed worden vastgelegd en of dat die afspraken door niet- bevoegden worden gemaakt? Kortom: hoe zeker bent u van uw zaak, dat er geen geld blijft liggen?

We hebben nu pas twee lagen behandeld en er kan al veel geld verloren zijn gegaan. Fraude was laag 1, gederfde opbrengsten zijn laag 2. Laag 3 is het vraagstuk of u niet teveel betaalt voor afgenomen diensten en producten. Met andere woorden: hoe goed is u uw leveranciers- en contractmanagement?

Kortom: de financiële risico’s zijn velerlei en deze kennen verschillende invalshoeken. Eigenlijk hebben we pas een deel van financieel risicomanagement hier de revue laten passeren. Bel of mail ons gerust om een en ander eens te laten doorlichten! Dat levert altijd wel wat op. Stel uzelf vooral niet gerust met  de jaarlijkse accountantscontrole …