Natuurlijk heeft u er inmiddels van gehoord. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli in werking getreden. Hierin worden stichtingen en verenigingen vrijwel gelijk getrokken met wetgeving zoals die al bestond voor het bedrijfsleven. Dat betekent nogal wat.

Er worden strengere eisen gesteld aan de bestuurlijke inrichting: liggen taakverdeling en bevoegdheden goed vast, is er een vorm van intern toezicht, stemrecht binnen het bestuur, vastleggen van besluiten en afspraken in notulen, voorkoming van belangenverstrengeling, wie vervangt het bestuur als dat niet beschikbaar is, enzovoort. Verder dient er een behoorlijke (financiële) administratie te worden gevoerd. Mogelijk moeten de statuten hierop worden aangepast. Vaak dateert de laatste aanpassing al van wat langer geleden. Dan is het sowieso goed om die statuten nog eens kritisch te bekijken en te laten moderniseren. Vaak is daar dan weer toestemming van de leden of ledenraad voor nodig.

Heeft u de zaakjes niet op orde, dan kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging of stichting. Dat wilt u natuurlijk liever niet. Daar kunt u zich wel tegen verzekeren, maar ook een verzekeraar zal van u verlangen dat u de organisatie op orde heeft. Natuurlijk hebben niet alle verenigingen de benodigde kennis in huis. Gelukkig kunnen de bonden waarbij zij zijn aangesloten en/of het NOC*NSF helpen met de stappenplannen die zij al beschikbaar hebben. Daarnaast zijn er tal van commerciële organisaties die ook een stappenplan en eventueel assistentie kunnen aanbieden.

Waarschijnlijk is er al het een en ander gedaan. Maar is het ook helemaal afgerond? Dus wellicht toch nog even checken en de uitkomst in het bestuur bespreken en in de notulen vastleggen.

Beide partners van Risk en Sport zijn ook bestuurder en toezichthouder bij verengingen en stichtingen. Daar geldt het bovenstaande ook voor. En dan blijkt een gedegen check op de bestuurlijke inrichting achteraf toch goed te zijn geweest. Al was het maar ter geruststelling