NOC*NSF heeft een nieuwe algemeen directeur aangesteld, Marc van den Tweel. Voor ons, Risk en Sport, is dat altijd een trigger om te adviseren te beginnen met een grondige risico-analyse. Op de eerste plaats is dat een strategische risico-analyse, maar daarnaast ook een operationele risico-analyse. De beroemde 100-dagen, die wel eens worden gehanteerd voor een nieuwe baas om zich in te werken en vervolgens zijn visie te presenteren, zijn zo voorbij.

De uitdaging voor een aantal existentiële vragen ligt er inmiddels. Bij een belangrijke functie van het NOC*NSF worden namelijk publiekelijk vraagtekens gezet. De NL Sportraad, een adviesorgaan voor de overheid onder leiding van voetbalbestuurder Michael van Praag, overhandigde in november 2020 een rapport met de titel ‘De opstelling op het speelveld’, waarin werd ingegaan op de jaarlijks tientallen miljoenen euro’s van onder meer de Rijksoverheid en opbrengsten uit Nederlandse loterijen die naar sportkoepel NOC*NSF gaan, die vervolgens verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden naar de aangesloten sportbonden.

NL Sportraad is van mening dat die verdeling weggehaald moet worden bij NOC*NSF. NL Sportraad heeft namelijk nogal wat bezwaren bij de huidige verdeling van de gelden door NOC*NSF. Niet-leden van de sportkoepel krijgen geen geld uit de Rijksmiddelen en loterijgelden, de huidige verdeling is niet transparant voor derden en op de ‘democratische’ verdeling (via besluitvorming in de ledenvergadering van NOC*NSF) valt ook wel een ander aan te merken. Daar zou dus een zelfstandig bestuursorgaan voor in de plaats moeten komen. De Rijksoverheid moet dan wel duidelijke beleidskaders creëren, waarbinnen het onafhankelijke orgaan op transparante wijze middelen verdeelt onder de sportorganisaties die hiervoor in aanmerking komen.

Ga er maar aanstaan, als je als organisatie en nieuwbakken directeur direct geconfronteerd wordt met een dergelijk advies, dat toch een belangrijk onderdeel van je bestaansrecht raakt. Natuurlijk zal het bestuur zich er lang over gebogen hebben (er zijn al 5 maanden verstreken sinds het rapport is uitgebracht) maar wij zijn benieuwd naar het vervolg. NOC*NSF heeft dit natuurlijk niet alleen in de hand. Het advies van de NL Sportraad was immers op de eerste plaats aan de overheid gericht.

Hoe dan ook: hier is sprake van een spannende ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat het bestuur dit al lang als een strategisch risico had geïdentificeerd. Daarom zijn we benieuwd wat de risicobeheersmaatregelen waren en hoe effectief deze nu blijken te zijn. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd …