De eerste maatregelen in de COVID- 19 crisis die de sport raakten zijn inmiddels alweer bijna één jaar oud. Medio maart vorig jaar moesten sportaccommodaties dicht en viel de georganiseerde sport nagenoeg stil. Eind april/begin mei werden de eerste versoepelingen doorgevoerd en gedurende de maanden erna konden de meeste activiteiten weer worden opgestart. Helemaal zoals voorheen is het echter nooit meer geworden en inmiddels zijn we zelfs in een nieuwe lockdown terechtgekomen.

Het is niet met zekerheid te zeggen dat er structureel zaken veranderd zijn. De mens is immers snel genegen om, wanneer alles weer ‘normaal’ is, in oude patronen te vervallen. Toch zijn er mogelijke veranderingen te bespeuren. Er zijn in elk geval stellingen te poneren, die bij elk bestuur van een sportorganisatie tot een strategische risico-analyse zouden moeten leiden. Hier volgt een paar van die stellingen. Deze zijn overigens bij de ene (sport) organisatie relevanter dan bij een andere.

– De missie van veel sportorganisaties is het gelegenheid geven tot sportbeoefening en het ondersteunen van sporters in het leveren van topprestaties. De COVID-19 crisis heeft ons geleerd dat het leven zonder topsportevenementen vooral de topsporter raakt, de organisaties in hun financiën, maar veel minder de toeschouwer. Stelling: De maatschappelijk relevantie van topsport wordt overschat.

– ‘Corona-kilo’s is een nieuwe term geworden. Een groep mensen is om allerlei redenen (thuiswerken, stress) minder gaan bewegen en daardoor zwaarder geworden. Ook bij jongeren is dit het geval. De maatschappelijke schade daarvan is aanzienlijk. Stelling: Sportorganisaties en overheden hebben hier een belangrijke taak. Overheid en sportkoepels moeten hun allocatie van middelen en toezichtsmodellen hierop aanpassen.

– Door het thuiswerken en het sluiten van sportaccommodaties zijn meer mensen individueel gaan sporten (wandelen, hardlopen, fietsen). Stelling: Het ongebonden sporten en het overdag sporten op eigen tijden neemt toe. Verenigingen moeten hun aanbod hierop aanpassen.

– De COVID-19 crisis heeft grote impact op de financiële huishouding van sportorganisaties. Die is in veel gevallen onvoldoende robuust gebleken. Stelling:  Sportorganisaties moeten hun businessmodellen en financiële huishouding anders inrichten. En – last but not least – hun risicomanagement op orde hebben.

Risk en Sport staat klaar om u hierbij te helpen. Dat kan op verschillende manieren: van inhoudelijke ondersteuning tot in de vorm van procesbegeleiding. U weet ons te vinden.