Risk en Sport bestaat alweer sinds november 2018.  Als elk zichzelf respecterend bedrijf hebben we ons destijds afgevraagd wat nu eigenlijk onze missie is. Je missie  moet eigenlijk het antwoord zijn op de vraag: ‘Waartoe zijn wij op aarde?’

Het antwoord op deze vraag hadden we snel gevonden namelijk: Het risicobewustzijn van sportorganisaties te vergroten. Bij sportorganisaties denken we dan niet alleen aan sportbonden of- verenigingen maar aan elke instelling, die op de één of ander wijze het beoefenen van sport faciliteert.

Denken we dat dat nodig is? Vinden we dat besturen, Raden van Toezicht en directies geen rekening houden met risico’s in hun beleidskeuzes en in de feitelijke uitvoering? Natuurlijk beweren we dat niet. Wat we wel ervaren is dat het nog beter kan: dat het risico-denken nu nog te veel impliciet of ad hoc gebeurt. Dat een goede risicoanalyse en een goed ingericht risicomanagementproces de kans verhoogt dat u uw doelstellingen realiseert (of het risico verkleint dat u ze niet realiseert!).

Sporters zijn mensen die van uitdagingen houden. Doe onze risicobewustzijnstest. Bij een lage score wilt u die als sporter natuurlijk verbeteren. Beschouw ons in dat traject dan als uw trainer/coach! Voor meer informatie: rien@riskensport.nl