Er zijn de nodige kleine zelfstandige sportaccommodaties in Nederland. Zelfstandig wordt dan gedefinieerd als: zelf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een sportaccommodatie. Veelal is dit voortgekomen uit een privatiseringsslag door de gemeente. De gemeente blijft dan vaak eigenaar van de sportaccommodatie en verhuurt aan een stichting of vennootschap, die de accommodatie dan weer in gebruik geeft aan derden. De wens tot privatisering door de gemeente gaat dan bijvoorbeeld gepaard met een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van de accommodatie.

Wij zetten graag, aan de hand van een aantal vragen, de belangrijkste risico’s op een rijtje.

 Strategisch

Wat zijn de achtergronden voor de gekozen opzet? Met welke toekomstscenario’s is rekening gehouden? Wat zijn de ambities van betrokken partijen?  Met welke worst case scenario’s is rekening gehouden en wat zijn dan de overlevingsstrategieën?

 

Financieel

  • De stichting of vennootschap moet zorgdragen voor een rendabele exploitatie. Bestaan er aan de inkomstenkant voldoende mogelijkheden om de accommodatie in gebruik te geven aan meerdere partijen en op meerdere uren? Of is er sprake van één dominante hoofdgebruiker: een sportclub in de sport waarvoor de accommodatie is bestemd? Is er een horecafaciliteit op de accommodatie en wie exploiteert die?
  • de kostenontwikkeling: is de jaarlijkse vergoeding van de gemeente geïndexeerd? Houdt de vergoeding rekening met nieuwe ontwikkelingen, eisen van (internationale) sportbonden? Wie bekostigt de ambities van de gebruikers? Vroeger werd gemakkelijk veel onderhoud opgepakt door vrijwilligers. Blijft dat zo en/of moet er een steeds groter beroep worden gedaan op betaalde krachten?

Toezicht en aansprakelijkheid

De accommodatiebeheerder is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de accommodatie en de te gebruiken materialen. Is dat goed geregeld? Denk aan verzekeringen. Is de accommodatie vrij toegankelijk? Als er meerdere gebruikers zijn: wie houdt dan toezicht? Is dat permanent geregeld of hangt het deels af van sociale controle? Wie hebben er allemaal toegang (sleutels) tot de accommodatie en de verschillende bergruimtes? Zijn er vaste openingstijden? Wat kan er gebeuren buiten de officiële openingstijden?

Dit is slechts een kort eerste overzicht van de voornaamste risico’s van een kleine zelfstandige sportaccommodatie. Wilt u hier graag meer over weten dan wel ondersteuning bij een risicoanalyse? Neem contact op met berry@riskensport.nl.