Governance

In 2019 heeft de Atletiekunie deelgenomen aan een pilot, aangeboden door “Risk en Sport”, waarin een organisatiebrede risicoanalyse van de Atletiekunie is uitgevoerd. Hierbij zijn zowel bestuur, management als diverse medewerkers geraadpleegd om tot een volwaardige analyse te komen. Het onderzoeksrapport gaf aan dat de Atletiekunie in voldoende mate in control is, waarbij enkele risico’s in de komende tijd meer dan gemiddelde aandacht verdienen.