Wij bezochten in februari het Sport & FEC Seminar. Dat werd georganiseerd door het Institute for Financial Crime. Financieel Economische Criminaliteit is een probleem in de hele maatschappij en dus ook in de sport. Wij zien het vaak niet, maar de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld wordt steeds hechter.

De provincies Noord-Brabant en Zeeland hebben samen een taskforce opgericht, die onderzoek heeft gedaan naar de inmenging van criminelen bij sportclubs. De ervaringen en lessen uit dat onderzoek werden gepresenteerd. Daarna gaven ABN AMRO, KNVB en NOC*NSF een toelichting op hoe zij hiermee omgaan en hoe zij verenigingen kunnen helpen.

Veel verenigingen kunnen niet zonder een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers en sponsoren. Hoe afhankelijk is de vereniging of sportorganisatie van één of enkele sponsoren? Soms zijn de weldoeners al van jongs af aan lid van de club en steunen ze die, nu ze daar de mogelijkheid toe hebben. Dat is mooi.

Vaak ook worden sponsoren gezocht: uit de omgeving, uit businessclubs. Soms vindt de sponsor de club. Hoe komt die sponsor aan zijn geld? In de financiële wereld is het verplicht om daar vooraf onderzoek naar te doen. Gebruiken zij de club om geld wit te wassen, en/of willen zij iets terug voor hun bijdrage? Is het wie betaalt bepaalt? Of gebruiken zij de faciliteiten buiten de sportactiviteiten om?

Vaak gaan er geruchten (iedereen heeft wel eens iets gehoord) of zijn er incidenten. Maar er is hard bewijs nodig om het te kunnen aanpakken.

De bevindingen van de taskforce hebben geleid tot een aantal indicatoren en een checklist, waarin achtereenvolgens wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van de club, het herkennen van integriteitsproblemen, het herkennen van misbruik van de club en tenslotte naar het in samenwerking met instanties stellen van de norm.

Bonden en gemeenten hebben contactpersonen die eventueel verder kunnen helpen en ook wij helpen verenigingen met vragen graag verder. Mail ons: info@riskensport.nl.