Met de verregaande consequenties die het COVID-19 virus voor ons allemaal en dus ook voor sportorganisaties heeft, rijst de vraag hoeveel sportorganisaties een goed Business Continuity Plan hadden. Was dat er pas op het moment dat de maatregelen bekend werden? Of al eerder, waardoor meteen adequaat gereageerd kon worden en de continuïteit van de organisatie voor de primaire processen geborgd bleef?  Eén van de primaire processen was de sportbeoefening zelf. Wij hebben niet de indruk dat er plannen klaar lagen hoe dit op te vangen. Als die er wel waren geweest hadden mogelijk bepaalde topsportfaciliteiten open kunnen blijven met quarantaine-achtige maatregelen om ze te isoleren van de rest van de maatschappij. Zoals financiële instellingen daarvoor een heel draaiboek klaar hebben liggen en jaarlijks uitwijkoefeningen doen. Dit is natuurlijk een reactie met de kennis van nu.

Maar … vooruitkijkend: liggen er al draaiboeken klaar voor de periode dat er een versoepeling van de maatregelen ingaat? Dat gaat waarschijnlijk in fases gebeuren. In elk BCM-plan zit ook het onderdeel van hoe (weer) op te starten in de nieuwe situatie, maar ook terugkeren, al dan niet gefaseerd, naar de nieuwe situatie. Is de financiële impact van deze crisis in detail in kaart gebracht en is besproken hoe hierop kan worden gereageerd?

Met business continuity plannen voor het beheersen van deze crisis kunnen wij u niet meer helpen. Maar Winston Churchill zei al: “Never let a good crisis go to waste” en daarvoor kunt u onze ondersteuning inroepen. Mail naar info@riskensport.nl.