In het eerste halfjaar 2019 heeft “Risk en Sport” een risicoanalyse mogen uitvoeren bij de Atletiekunie in opdracht van de directie van de Atletiekunie. De verschillende stappen van een risicoanalyse zijn doorlopen, waarbij de hele organisatie betrokken is geweest, inclusief een interview met twee bestuursleden. Op 27 juni 2019 is het eindrapport  besproken met de directeur van de Atletiekunie Pieke de Zwart. “De Atletiekunie heeft graag medewerking verleend aan de uitvoering van de risicoanalyse door “Risk en Sport”. De uitkomsten hiervan dragen zeker bij aan het verhogen van het risicobewustzijn binnen onze organisatie”, aldus Piek de Zwart”. Op onderstaande  foto  overhandigt  “Risk en Sport “-partner Rien van Haperen het rapport  aan Pieke de Zwart.