Interessant artikel in Fin.Dagblad van woensdag 17 november van Theo Kocken o.a. hoogleraar Risicomanagement aan de VU in Amsterdam, over de blame cultuur bij een bedrijf en  wat dat betekent voor het lerend vermogen van een organisatie. Bij blame-cultuur zwijgen mensen over hun fouten.Fouten worden dan niet besproken en dus niet geanalyseerd. Met andere woorden bij bestaande risico’s worden geen nieuwe of betere effectieve beheersmaatregelen getroffen, nieuwe risico’s worden niet geidentificeerd. Bij een anti-blame cultuur juist wel.