Een aantal (grotere) sportbonden kampt met teruglopende ledenaantallen. Als oorzaken worden genoemd: toenemende vergrijzing en het minder in georganiseerde verband sporten. Het totaal aantal leden- en lidmaatschappen bij NOC*NSF blijft redelijk stabiel. In 2017 bedroeg het aantal 5.194.000 lidmaatschappen. Ten opzichte van 2016 is dit een daling van 44.000. Het aantal sportverenigingen daalde met 676 naar 23.870. De sportdeelname in Nederland blijft echter stijgen. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat 64% van de Nederlanders wekelijks sportte. In 2016 was dat 61%. Belangrijk om hierover na te denken in het kader van het strategisch risicomanagement.